QUÈ ÉS LA UNESCO

“Since wars begin in the minds of men and women, it is in the minds of men and women that the defences of peace must be constructed.”

CONSTITUCIÓ DE LA UNESCO

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va néixer el 16 de novembre de 1945, com a resposta a una guerra mundial marcada per la violència racista i antisemita. El nucli central de la seva actuació és la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles i de les cultures, amb la missió de construir la pau mitjançant l’educació, la cultura, les ciències naturals i socials i la comunicació.


VISIÓ

La pau s’ha de basar en el diàleg, la comprensió mútua i la solidaritat intel·lectual i moral de la humanitat.

Amb aquest esperit la UNESCO treballa per a crear condicions favorables al diàleg entre civilitzacions, cultures i pobles i per a què aquest diàleg es sustenti en el respecte pels valors comuns. Defensa la llibertat d’expressió, un dret fonamental i una condició essencial per la democràcia i el desenvolupament, la diversitat cultural, l’educació i la recerca i l’intercanvi de coneixement. 

Setanta anys després de la seva creació el mandat de la UNESCO és més rellevant que mai. Els atacs a la diversitat cultural, les llengües minoritàries, les noves formes d’intolerància o l’amenaça a la llibertat d’expressió posen en risc la pau i  els drets humans. El deure de la UNESCO és reafirmar les missions humanistes de l’educació, la ciència i la cultura. Des de 2015, els programes de la UNESCO contribueixen a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible definits en el Programa 2030, aprovat per l’Assemblea General de les Naciones Unides el 2015.


EDUCACIÓ PER A TOTHOM- ODS 4

L’educació transforma vides i ocupa el punt central de la missió de la UNESCO, que consisteix en consolidar la pau, erradicar la pobreza i impulsar el desenvolupament sostenible.

La UNESCO considera que l’educació és un dret per a tothom. És l’única organització de les Nacions Unides que disposa d’un mandat per abarcar tots els aspectes de l’educació. Se li ha confiat la coordinación de l’Agenda d’Educació Mundial 2030 en el marc de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. La fulla de ruta per a la consecució d’aquest objectiu és el Marc d’Acció d’Educació 2030

La UNESCO exerceix el lideratge mundial i regional en materia d’educació, reforça els sistemas efucatius del món sencer i respon als desafiaments mitjançant l’ensenyament, amb la igualtat de gènere com a principi subjacent. 


PATRIMONIS DE LA HUMANITAT
El patrimoni és el llegat que rebem del passat, el que vivim en el present i el que transmetem a les generacions futures.

El nostre Patrimoni cultural i natural és una font insubstituïble de vida i inspiració. Llocs com el parc de Serengueti a l’Àfrica oriental, les Piràmides d’Egipte, la Gran Barrera de Corall a Austràlia i les catedrals barroques d’Amèrica Llatina conformen el nostre Patrimoni.

El Patrimoni Mundial pertany a tots els pobles del món, independentment del territori on estan ubicats. aquesta realitat es plasma en el tractat internacional anomenat Convenció Sobre la Protecció del Patrimoni Cultural i Natural Mundial, adoptada per la UNESCO de l’any 1972.

Patrimonis de la Humanitat per països / El patrimoni català / 10 claus per comprendre el Patrimoni


PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT

El patrimoni cultural immaterial de la humanitat inclou totes aquelles tradicions i expressions vives heretades dels avantpassats i transmeses a les noves generacions en totes les cultures del món. Es tracta, doncs, d’un factor important per al manteniment de la diversitat cultural davant la creixent globalització, i al mateix temps contribueix al diàleg entre cultures i en promou el respecte mutu.

El patrimoni cultural immaterial és:

  • Tradicional, contemporani i viu al mateix temps. 
  • Integrador
  • Representatiu 
  • Basat en la comunitat 

El patrimoni immaterial català

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram