JORNADA CULTURAL: ÍNDIA

JORNADA CULTURAL: ÍNDIA

En col·laboració amb la comunitat Sikh de Barcelona.

P R O G R A M A 

1.- Exposició fotogràfica col·lectiva.

Exposen: Quim Botey, Maties Carreras i Conchita Perez

QUIM BOTEY

Holi és la festa hindú que marca l’inici de la primavera i se celebra en tota l’Índia. Els camps estan en plena floració, s’espera una bona collita i tothom té una bona raó per a alegrar-se i submergir-se en l’esperit de Holi. Colors, molts colors en carrers i places, un dia en què no hi ha diferències entre rics i pobres: tots celebren el festival amb harmonia i germanor.

El Holi també és la victòria del bé sobre el mal, és la festa en la qual cada individu es pot alliberar dels errors del passat: la gent paga o perdona els deutes i reprèn el contacte amb aquells dels qui s’havia allunyat.

Quim Botey, membre fundador de Foto Film Calella, amb una llarga trajectòria expositiva, porta a Amics Unesco Barcelona l’essència d’aquesta gran festa.

MATIES CARRERAS

Maties Carreras és la tercera generació d’una família de magnífics fotògrafs de Begur, de l’Empordà gironí. 

Ara és el guardià de la col·lecció familiar, amb magnífiques imatges del Begur actual en color i del Begur en blanc i negre de principis del segle passat, però, a més, aprofita les seves vacances per a carregar-se una motxilla a l’esquena, enfundar-se la seva Nikon D750 i captar imatges de tot el món per a continuar enriquint i estenent, no sols en el temps, si no també en l’espai, aquesta valuosíssima col·lecció. Les de l’Índia són algunes de les seves favorites.

CONCHITA PEREZ

L’Índia de Conxita Perez és íntima i grandiosa, detallista i multitudinària, colorista i ombrejada. La seva exposició fotogràfica sobre l’Índia, fruit d’un procés d’observació curiosa en un llarg viatge de mesos per tot el subcontinent, ens trasllada allà, a peu  de carrer, a través de rostres, escenes quotidianes i llocs llegendaris.

El Temple daurat, els peus d’un pelegrí, un bany en el Ganges… moments de l’Orient més mític i evocador en una necessàriament restringida elecció de fotografies que són una mostra consistent del seu treball i la seva passió viatgera.

L’exposició es podrà visitar des del 29 de setembre fins al 29 d’octubre, amb cita prèvia que podeu demanar al correu lrc@amicsunescobarcelona.cat

2.- Ponències i col·loqui.

Després de la presentació de la jornada per part de la Presidenta de Amics Unesco Barcelona, Sra. Montserrat Tudela, s’impartirà una ponència: – La cultura i la religió Sikh- Ponent Sr. Gagandeep Singh Khalsa.2.- Ponències i col·loqui.

Després de la presentació de la jornada per part de la Presidenta de Amics Unesco Barcelona, Sra. Montserrat Tudela, s’impartirà una ponència: – La cultura i la religió Sikh- Ponent Sr. Gagandeep Singh Khalsa.

GAGANDEEP SINGH KHALSA

Nascut en Amritsar (Panjab, Nord de l’Índia) l’any 1.986, , és portaveu de la comunitat Sikh a Catalunya i mediador intercultural. Format en el Khalsa College i a la Panjab Technical University, viu a Badalona des del 2.008 i parla fluidament, entre altres idiomes, el castellà i el català. És un gran coneixedor i, per descomptat, practicant de la religió Sikh i defensa la seva adaptació, amb criteris de moderació, als temps actuals.

Després de les ponències es donarà pas a un col·loqui dels ponents amb el públic assistent.

3.- Mostra folklòrica.

Núria Fernandez de l’Escola Blue Moon Dansa de Piera, Barcelona, en desinteressada col·laboració amb la AUB i la comunitat Sikh, ofereix una selecció de dansa índia.

NÚRIA FERNANDEZ/Nuriyah Nuni

Nuria Fernández Rodríguez, de nom artístic Nuriyah Nuni, ha après de grans mestres i és professora i ballarina de Bollywood entre altres disciplines. Des de la més tendra infància la dansa forma part de la seva vida i suposa benestar, medicina i compartir moments de felicitat. El seu viatge a l’Índia, en 2.015, va ser l’enamorament sobtat definitiu i és aquí quan va decidir abandonar-lo tot per la dansa. En 2017 va decidir obrir l’Acadèmia Blue Moon Dansa a Piera amb la ferma creença que naixem per a ser felices, trobar el nostre propòsit en la vida, superar les nostres pors i lluitar pels nostres somnis. Encara que Nuria tènia altres plans en la seva vida, la dansa es va convertir en la seva manera de vida, en la seva manera d’expressar-se i en la seva manera d’estar al servei dels altres.

4.- Mostra gastronòmica

Gentilesa del Restaurant Dhaba, de cuina tradicional índia en tandoor.

PARAMJEET SINGH KALRA/DHABA

Paramjeet Singh Kalra és membre destacat de la comunitat Sikh a Barcelona i ha estat un imprescindible col·laborador en l’organització d’aquesta Jornada Cultural Índia en Amics Unesco Barcelona. El seu restaurant Dhaba, en l’el Passeig Manel Girona, 50 de la nostra ciutat, és una referència de cuina índia basada en el concepte ancestral slowcook en tandoor, un especial i molt benvolgut forn d’argila.

5.- Clausura i agraïments a càrrec de la AUB.

Entrada lliure. Aforament limitat, omplir formulari d’assistènciaP R O G R A M A

1.- Exposición fotográfica colectiva.

Exponen: Quim Botey, Maties Carreras y Conchita Perez

QUIM BOTEY

Holi es la fiesta hindú que marca el inicio de la primavera y se celebra en toda la India. Los campos están en plena floración, se espera una buena cosecha y todo el mundo tiene una buena razón para alegrarse y sumergirse en el espíritu de Holi. Colores, muchos colores en calles y plazas, un día en el que no hay diferencias entre ricos y pobres: Todos celebran el festival con armonía y hermandad.

El Holi también es la victoria del bien sobre el mal, es la fiesta en la que cada individuo se puede liberar de los errores del pasado: la gente paga o perdona las deudas y retoma el contacto con aquellos de quienes se había alejado.

Quim Botey, miembro fundador de Foto Film Calella, con una larga trayectoria expositiva, trae a Amics Unesco Barcelona la esencia de esta gran fiesta.

MATIES CARRERAS

Maties Carreras es la tercera generación de una familia de magníficos fotógrafos de Begur, en el Empordá gerundense.

Ahora Maties es el guardián de la colección familiar, con magníficas imágenes del Begur actual en color y del Begur en blanco y negro de principios del siglo pasado pero, además, aprovecha sus vacaciones para cargarse una mochila a la espalda, enfundarse su Nikon D750 y captar imágenes de todo el mundo para seguir enriqueciendo y extendiendo, no sólo en el tiempo, si no también en el espacio, esa valiosísima colección. Las de la India son algunas de sus favoritas.

CONCHITA PEREZ

La India de Conxita Perez es íntima y grandiosa, detallista y multitudinaria, colorista y sombreada. Su exposición fotográfica sobre la India, fruto de un proceso de observación curiosa en un largo viaje de meses por todo el subcontinente, nos traslada allá, a pié de calle, a través de rostros, escenas cotidianas y lugares legendarios.

El Templo dorado, los pies de un peregrino, un baño en el Ganges… momentos del Oriente más mítico y evocador en una necesariamente restringida elección de fotografías que son una muestra consistente de su trabajo y su pasión viajera.

La exposición se podrá visitar desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre, con cita previa que podéis pedir escribiendo al correo: lrc@amicsunescobarcelona.cat

2.- Ponencias y coloquio.

Tras la presentación de la jornada por parte de la Presidenta de Amics Unesco Barcelona, Sra. Montserrat Tudela, se impartirá la ponencia “La cultura y la religión Sikh” a cargo del señor Sr. Gagandeep Singh Khalsa.

GAGANDEEP SINGH KHALSA

Nacido en Amritsar (Punjab, Norte de India) en el año 1986, es portavoz de la comunidad Sikh en Catalunya y mediador intercultural. Formado en el Khalsa College y en la Punjab Technical University, vive en Badalona desde el 2008 y habla fluidamente, entre otros  idiomas, el castellano y el catalán. Es un gran conocedor y, desde luego, practicante de la religión Sikh y defiende su adaptación, con criterios de moderación, a los tiempos actuales.

Tras las ponencias se dará paso a un coloquio de los ponentes con el público asistente.

3.- Muestra folclórica.

Nuria Fernandez de la Escuela Blue Moon Dansa de Piera, Barcelona, en desinteresada colaboración con la AUB y la comunidad Sij, ofrece una selección de danza india.

NURIA FERNÀNDEZ/Nuriyah Nuni

Nuria Fernández Rodríguez, de nombre artístico Nuriyah Nuni, ha aprendido de grandes maestros y es profesora y bailarina de Bollywood entre otras disciplinas. Desde la más tierna infancia la danza forma parte de su vida y supone  bienestar, medicina y compartir momentos de felicidad. Su viaje a la India, en 2015, fue el flechazo definitivo y es ahí cuando decidió abandonarlo todo por la danza. En 2017 decidió abrir la Academia Blue Moon Dansa en Piera con la firme creencia de que nacemos para ser felices, encontrar nuestro propósito en la vida, superar nuestros miedos y luchar por nuestros sueños.  Aunque Nuria tenia otros planes en su vida, la danza se convirtió en su modo de vida, en su manera de expresarse y en su forma de estar al servicio de los demás.

4.- Muestra gastronómica.

Gentileza del Restaurante Dhaba, de cocina tradicional india en tandoor.

PARAMJEET SINGH KALRA/DHABA

Paramjeet Singh Kalra es miembro destacado de la comunidad Sikh en Barcelona y ha sido un imprescindible colaborador en la organización de esta Jornada Cultural India en Amics Unesco Barcelona. Su restaurante Dhaba, en el Paseo Manel Girona 50 de Barcelona, es una referencia de cocina india basada en el concepto ancestral slowcook en tandoor, un especial y muy apreciado horno de arcilla.

5.- Clausura y agradecimientos a cargo de la AUB.

Entrada libre. Aforo limitado, rellenar formulario de asistencia.

Amics de la Unesco de Barcelona

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram