AMICS UNESCO DE BARCELONA

FUNDACIÓ

Amics de la UNESCO de Barcelona és una entitat sense afany de lucre  que fou autoritzada el 14 de maig de 1960, en plena època franquista, per UNESCO París. Fou la primera entitat d’aquestes característiques en tot l’Estat Espanyol. 

Amics de la UNESCO de Barcelona fou creada per Anton Sala-Cornadó, Carles Muñoz Espinalt i altres amb l’objectiu d’aplegar el màxim nombre de la societat civil catalana per treballar a favor dels ideals promulgats per la UNESCO, entre els que destaquen els drets humans i els dels pobles, la cultura i l’educació, en un moment històric que el país necessitava –i continua necessitant– institucions de referència que ajudessin a preservar la llengua i cultura catalanes.

( L’heroisme de la normalitat- Pep Martí i Vallverdú)


60 ANYS D’HISTÒRIA

Amics de la UNESCO de Barcelona té 60 anys d’història, durant la qual ha tingut i manté com a objectius principals  especial cura de la llengua catalana, dels procediments democràtics i del respecte al principi laic de la nostra societat. 

Han estat 60 anys de presència activa en pro de la integració de les persones nouvingudes a través de projectes pedagògics molt diversos, que continuen; s’ha treballat i es treballa amb la vocació d’oferir a la societat civil que ho ha volgut, eines culturals i transversals per un major coneixement del món i una major comprensió i autoestima de la nostra societat.

En el transcurs d’aquests anys li ha estat atorgada la Creu de Sant Jordi l’1 de juny de 1992 per la seva dedicació a la cultura global i en especial a la cultura catalana. Igualment, el 4 de febrer de 2005 li fou atorgada la Medalla d’Honor de Barcelona i el 28 de maig de 2009 va esdevenir Entitat d’Utilitat Pública.

Sempre que les circumstàncies ho  permeten  treballa conjuntament amb altres entitats internacionals de la xarxa civil de la  UNESCO.


ELS VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

Objectiu:

Amics de la UNESCO Barcelona (AUB) treballa, en línia amb la declaració fundacional de la UNESCO,  per promoure la justícia, la llibertat i la pau al món. De la mateixa manera que la UNESCO ho fa promovent la cooperació entre les nacions, AUB ho fa a còpia de promoure la solidaritat moral i intel·lectual entre les persones del seu entorn.

Valors:

Tenim un compromís ètic construït al voltant d’un conjunt de valors, els quals ens comprometem a practicar i a promoure mitjançant la nostra acció deslligada de tota orientació partidista:

  • Els principis democràtics de la dignitat, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el respecte i ajut mutus entre les persones amb independència del seu origen, raça, gènere, religió, pensament polític, idioma, orientació sexual o condició social o econòmica.
  • La tolerància, el respecte i l’acceptació de l’altre com a fonament de la convivència.
  • L’apreciació de la riquesa i diversitat de les llengües i cultures del món i dels diferents modes i formes d’expressar la nostra qualitat de ser humans.
  • El coneixement, l’obertura d’esperit, la comunicació, la llibertat de pensament, consciència i creences.

Aquests valors, fonamentals per ells mateixos, adquireixen més importància encara en el si d’una societat tan diversa, plural i amb una forta component d’immigració i mestissatge com ho són la catalana i en especial la barcelonina on s’inscriu AUB.

En l’àmbit Europeu en el qual ens movem els valors de la Unió Europea garanteixen, complementen i amplien els valor UNESCO. Per això compartim els valors de la Unió Europea expressats en els tractats així com la Carta de Drets Fonamentals de la UE i volem contribuir a la seva difusió. 

AUB vol donar cabuda a les noves generacions i a les seves preocupacions i propostes tot creant espais de diàleg intergeneracional i ampliant la seva base de socis.


AUB AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’AGENDA 2030 DE LES NACIONS UNIDES

Amics UNESCO Barcelona (AUB) reforça el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 definits per les Nacions Unides, centrats en la cultura i l’educació.

A AUB ens proposem seguir treballant per una societat amb menys desigualtats, fomentant un creixement econòmic i social equitatiu i ben distribuït, en el marc d’unes institucions que promoguin la pau, la justícia i el respecte pels drets universals.

RECONEIXEMENTS

Creu de sant jordi. La Generalitat de Catalunya l’1 de juny de 1992, li atorgà aquest guardó, «per la seva defensa tenaç dels drets humans i els valors cívics a Catalunya. Per la seva tasca de promoció d’intercanvis culturals que han contribuït tant a la difusió exterior de la cultura catalana, com a l’apropament a Catalunya d’altres cultures d’arreu del món.»

Medalla d’honor de barcelona. El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, el 4 de febrer de 2005, va concedir aquesta distinció «per la seva contribució en el transcurs de la seva trajectòria a la consolidació del civisme i la consciència ciutadana, a fer de Barcelona un lloc per viure i conviure.»

Entitat d’utilitat pública. Va ser declarada per la Generalitat de Catalunya i publicada la resolució al DOGC núm. 5394-5.6.2009 el 28 de maig de 2009.


XARXA

AUB està inclosa en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per «la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets».

AUB es va incorporar el 2015 a la xarxa Barcelona + Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, tot signant el Compromís ciutadà per la Sostenibilitat. Integren la xarxa un conjunt d’entitats i empreses que treballen per millorar la sostenibilitat, tat des de l’àmbit intern de l’organització com col·lectivament.

AUB és membre del Consell Promotor de Barcelona Ciutat de la Literatura. L’any 2015 la UNESCO va incloure a Barcelona en la Xarxa de Ciutats Creatives UNESCO com a Ciutat de la Literatura, designació que implica un reconeixement mundial del sector literari del país.

AUB forma part de la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), que a la vegada és membre  de la Federació Europea (FEACU) i de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

AUB forma part de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), que treballa des de 1983 per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya.

AUB forma part del Cens d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat de Catalunya així com de Xarxanet.org, xarxa virtual associativa i de voluntariat de Catalunya impulsada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram