ACTIVITATS MUSICALS

Activitats_musicals
La música és, possiblement, el llenguatge que tot mantenint els trets propis de cada cultura, es fa entendre per totes les altres. És, a més, un llenguatge universal que respecte i pondera cada un dels llenguatges propis de cada país i de cada cultura. Les seves diverses manifestacions són viscudes i enteses de forma espontània com una riquesa cultural de primer ordre i no com una dificultat.

Amics de la UNESCO de Barcelona aprofitem totes les possibilitats que tenim al nostre entorn i que estan al nostre abast per donar a conèixer aquestes expressions culturals.

Amb l’objectiu de donar a conèixer les músiques del món, s’organitzen concerts tot l’any amb grups procedents de tot el món.

CONSULTEU PROGRAMACIÓ AL CALENDARI
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram